ตัวช่วยค้นหา

ทัวร์กัมพูชา มาสักทีจะติดใจ!

เที่ยวกัมพูชา

เที่ยวกัมพูชา ประเทศกัมพูชา หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ ราชอาณาจักรกัมพูชา ” (Kingdom of Cambodia) หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว ลาว ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับเวียดนาม และเป็นประเทศเพื่อนบ้านข้างๆติดกับเรา มีเมืองหลวงสำคัญชื่อว่า “ กรุงพนมเปญ ” (Phnom Penh) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ด้วยความที่ประเทศเราติดกันขนาดนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยหลายคนมองข้าม เพราะคิดว่าน่าจะมีแหล่งท่องเที่ยวไม่ต่างกับบ้านเรา แต่จริงๆกัมพูชานั้น เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทะเลสาบ ภูเขาสีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ รวมถึงร่องรอยอารยธรรมโบราณ ของประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้กัมพูชา เป็นอีกหนึ่งประเทศน่าเที่ยวที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง ทั้งยังสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ง่ายๆ สะดวกสบาย เหมาะสายเที่ยวที่อาจมีเวลาเที่ยวจำกัด แค่ 3 วัน 2 คืนก็ไปเที่ยวกัมพูชาได้แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยว

การมาเที่ยวทัวร์กัมพูชา แน่นอนว่าต้องไม่พลาดสถานที่เด็ด ไฮไลท์สำคัญของที่นี่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็น

1.พระราชวังหลวงพนมเปญ (Royal Palace)

พระราชวังหลวงพนมเปญ

เที่ยวกัมพูชา เริ่มต้นกันที่เมืองหลวงอย่างกรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง ที่ประทับของราชวงศ์กัมพูชา มีรูปแบบการสร้างโดยอิงจากศิลปะเขมร พื้นที่ภายในพระราชวังพนมเปญเปิดให้เข้าชมเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงบางส่วนที่เป็นเขตหวงห้ามเพราะเป็นเขตพระราชฐาน ที่ประทับของสมเด็จพระสีหนุ กษัตริย์องค์ปัจจุบันของกัมพูชา ส่วนสถานที่ที่ต้องไปสัมผัสเมื่อมาเยือนพระราชวังพนมเปญนั้น ได้แก่

พระที่นั่งจันทรฉายา ศาลาโถงที่ใช่สำหรับการทอดพระเนตรนาฏศิลป์และขบวนหลวง

พระที่นั่งเทวาวินิจฉัย หรือท้องพระโรง ที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบการสร้างจากปราสาทบายนเมืองนคร เป็นสถานที่ที่พระบรมวงศานุวงศ์ เหล่าแม่ทัพ ใช้ในการปรึกษาด้านการบริหารประเทศ และว่าราชการ

พระที่นั่งนโปเลียนที่ 3 เป็นพระที่นั่งที่สร้างโดยจักรพรรดินโปเลียนที่ 3 สร้างเพื่อมอบให้กับจักรพรรดินีเออเชนี ซึ่งต่อมาจักรพรรดินีเออเชนีได้สั่งให้รื้อออกเป็นชิ้นเพื่อนำมาประกอบใหม่เพื่อถวายแก่สมเด็จพระนโรดม

พระราชวังเขมรินทร์ พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะของเขมร โดยได้รับการสนับสนุนการสร้างจากฝรั่งเศสในสมัยยุคล่าอาณานิคม พระราชวังเขมรินทร์นั้นเรียกได้ว่ามีรูปร่าง ลักษณะคล้ายกับพระบรมมหาราชวังของไทย และภายในยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่ใครต่างก็ยอมรับว่า มีความสวยงามมากๆ ในปัจจุบันพระราชวังเขมรินทร์แห่งนี้ยังคงเป็นที่ประทับของกษัตริย์องค์ปัจจุบันของกัมพูชา ได้แก่ สมเด็จนโรดม สีหโมณี

2. ปราสาทนครวัด (Angkor Wat)

ปราสาทนครวัด

ปราสาทนครวัด สถานที่ท่องเที่ยวที่อาจเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในกัมพูชา ตั้งอยู่ในเมืองเสียมเรียม สิ่งก่อสร้างเทวสถานทขนาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นสิ่งการันตีได้ว่า นครวัดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรค่ากับการไปเยือนขนาดไหน! ปราสาทนครวัดแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมโบราณเขมรในยุครุ่งเรือง ตัวปราสาทถูกสร้างด้วยหินทรายขนาดยักษ์ ที่นำมาต่อ และถูกแกะสลักลวดลายอย่างปราณีตวิจิตรงดงาม นักท่องเที่ยวต่างตกตะลึงในความสวยงามของอารยธรรมโบราณ สุดยิ่งใหญอลังการ จนถึงกับออกปากว่า See Angkor Wat and Die! หรือก็คือถ้าชีวิตนี้ได้เห็นครวัดแล้ว ก็สามารถตายตาหลับได้แล้วนั่นเอง ความสวยงามสุดยิ่งใหญ่ของที่นี่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาสัมผัสร่องรอยทางประวัติศาสตร์สำคัญของกัมพูชา ปราสาทนครวัดถูกอนุรักษ์เป็นอย่างดี และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏเป็นรูปปราสาทนครวัดบนธงของกัมพูชา สำหรับนักเที่ยวที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ นครวัดถือเป็นอีกที่หนึ่งที่ต้องมาโดนให้ได้สักครั้งในชีวิต

3. ปราสาทบายน

ปราสาทบายน

ปราสาทศิลปะบายน สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่มีความเลื่อมใสในศาสนาพุทธนิกายมหายาน และยังยกให้เป็นปราสาทหลวงประจำรัชสมัยของพระองค์ด้วย ตัวปราสาทสร้างจากหินทรายที่มีการวางโครงสร้างที่ซับซ้อน โดยยอดปราสาททั้ง 54 ยอดถูกแกะสลักเป็นพระพักต์ของพระอวโลกิเตศวร หันหน้าออกทั้งหมด 4 ทิศ ลักษณะกำลังมองลงต่ำ พร้อมรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขบนใบหน้า เกิดเป็นภาพบรรยากาศที่ทำให้รู้สึกแปลก เพราะไม่ว่าจะหันไปทางไหน ก็จะได้พบกับพระพักต์ของระอวโลกิเตศวรตลอดเวลา

4. โตนเลสา (Tonle Sap Lake)

 

หรือทะเลสาบเขมร ส่วนที่มาของคำว่า โตนเลสาบ มีความหมายว่าแม่น้ำ ที่จึงเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย เกิดจากการรวมกันของแม่น้ำโขง และแม่น้ำสายเล็กๆอีกหลายสายไหลมารวมกัน กินพื้นที่กว่า 7,500 ตารางกิโลเมตร ซึ่งในช่วงฤดูน้ำหลาก โตนเลสาบจะขยายพื้นที่ขึ้นใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า ทำให้กินพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ เสียมราฐ พระตะบอง กำปงธม โพธิสัตว์ และ กำปงชนัง ว่ากันว่า โตนเลสาบเป็นทะเลสาบที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมมาก เต็มไปด้วยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 300 ชนิด ชาวบ้านบริเวณนี้ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพประมง ถือเป็นอาชีพหลักรองจากการท่องเที่ยวเลยทีเดียว

5. นครธม (Angkor Thom)

นครธม

เป็นชื่อเรียก เมืองพระนครหลวง เมืองหลวงแห่งอาณาจักรเขมรโบราณ (ขะแมร์) ถูกก่อตั้งโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มาจากคำว่านคร แปลว่า เมือง ส่วน ธม แปลว่าใหญ่ เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่แข็งแกร่งและรุ่งเรืองที่สุดในยุคอาณาจักรขอมโบราณ ลักษณะของเมืองนครธรมเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ 3 กิโลเมตร ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงสูง 7 เมตร โดยมีศูนย์กลางของเมืองเป็นปราสาทบายน ปราสาทหลวงของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นอกจากนี้ ภายในนครธมยังเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างโบราณสถานมากมายที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมถึง ปราสาทนครวัด ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนครธมเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรในยุคโบราณ

6.ปราสาทบันทายสรี

กิจกรรมสุดฮิต เมื่อเที่ยวกัมพูชา

เที่ยวกัมพูชา กิจกรรมสุดฮิตของทัวร์กัมพูชานั้นมีหลากหลาย การมาเที่ยวทัวร์กัมพูชาถือเป็นการท่องเที่ยวที่ทำให้เราสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวต่างประเทศ เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีความคล้ายคลึงกับของเรา กิจกรรมที่พลาดไม่ได้เมื่อไปเยือนนครวัด นครธม ก็คือ การเยี่ยมชมสถานที่โบราณสถาน บริเวณรอบๆนครธม รวมถึงไปสัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตัวจริง อย่าง “ นครวัด ” โบราณสถานที่ใครได้ไปแล้วต่างก็ตะลึงในความวิจิตรงดงามของศิลปะเขมรโบราณ ไม่เพียงแค่สัมผัสประวัติศาสตร์ การมาเที่ยวทัวร์กัมพูชายังจะทำให้คุณได้ชาร์จพลังร่างกายไปกับความสวยงามด้านทัศนียภาพของทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เรียนวิถีชีวิตชาวประมงท้องถิ่นรอบๆโตนเลสาบ และไฮไลต์ก็คือการได้ นั่งเรือดื่มด่ำกับบรรยากาศรอบโตนเลสาบ รับรองว่าคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท่ามกลางความสวยงามของสายน้ำโตนเลสาบ แน่นอนว่ามาเที่ยวแล้ว อีกกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือ การชิมเมนูเด็ดอาหารประจำชาติ ซึ่งเมนูเด็ดของกัมพูชานั้นได้แก่ “ อาม็อก ” (Amok) หรือถ้าคนไทยเห็นแล้วต้องร้องอ๋อ เพราะลักษณะคล้ายกับห่อหมกปลานั่นเอง ส่วรสชาติจะเป็นยังไง ต้องจองทัวร์กัมพูชาแล้วไปชิมเองแล้วล่ะ อีกหนึ่งเมนูสุดฮิตก็คือ “ ฬกฬัก ” (Lok Lak) อาหารกัมพูชาที่เกิดขึ้นในยุคฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองเวียดนาม ก่อนจะแพร่ขยายเข้ามายัง กัมพูชา จนกลายเป็นเมนูเด็ดของที่นี่ ลักษณะคล้ายกับ เนื้อทอดกระเทียมพริกไทยบ้านเรา รับรองว่าถูกปากแน่นอน!

สภาพอากาศ ของการมาเที่ยวกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา ถือได้ว่ามีสภาพอาการที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย มาจากลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันทำให้มีฤดูกาลและสภาพอาการที่เหมือนกัน โดยภูมิอาการแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อนชื้น และมีฤดูฝนตกชุกที่ยาวนาน ซึ่งฤดูฝนจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ในเดือนมกราคม ถือเป็นช่วงที่กัมพูชามีอุณหภูมิต่ำสุดในปี ส่วนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด และเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกที่สุด

ของฝาก เมื่อเที่ยวกัมพูชา

1.หินและไม้แกะสลัก

งานฝีมือจำพวก หิน และไม้แกะสลัก ที่แกะสลักคล้ายวัตถุโบราณของกัมพูชา เป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อไปฝากคนที่บ้านเมื่อมาเที่ยวทัวร์กัมพูชา หิน และไม้แกะสลักเหล่านี้เป็นผลงานฝีมือชาวบ้านในท้องถิ่น มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด ใครชอบแบบไหนก็ไปจัดได้เลย

2.ปลาแห้ง

อย่างที่รู้กันดีว่ากัมพูชา เป็นประเทศที่มีทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลาน้ำจืดหลายชนิด ว่ากันว่าปลาของประเทศกัมพูชาเป็นปลาที่มีคุณภาพ และรสชาติอร่อยเพราะเติบโตในแหล่งน้ำที่ดี ปลาจึงถูกนำมาแปรรูปกลายเป็นของฝากที่ขาดไม่ได้ เมื่อไปเที่ยวกัมพูชา ต้องมีการซื้อติดไม้ติดมือกลับมาสักหน่อย ซึ่งปลาแห้งของที่นี่ก็มีลักษณะคล้ายปลาแดดเดียวของบ้านเรา ซื้อไปถูกใจทั้งคนให้และคนรับแน่นอน

3.อัญมณี

กัมพูชา เป็นอีกประเทศที่มีชื่อเสียงด้านอัญมณี ที่มีคุณภาพ และราคาไม่แพง ดังนั้นเมื่อไปทัวร์กัมพูชาจึงพลาดซื้ออัญมณีจากกัมพูชาสักหน่อย นอกจากอัญมณีเพชร พลอยของที่จะสวยแล้ว ฝีมืองานเครื่องประดับ เครื่องเงินของที่นี่ก็สวยงามไม่แพ้ใคร ถ้าไปเที่ยวทัวร์กัมพูชาลองซื้อกลับมาใช้เอง หรือเป็นของฝากก็เก๋ไม่เบาเลย

เทศกาล

ประเทศกัมพูชามีเทศกาลหลักที่น่าสนใจอยู่ 2 เทศกาลด้วยกัน ได้แก่

เทศกาลน้ำ บุญอมตูก

เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะมีการจัดเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ในเมืองหลวงของที่นี่อย่าง พนมเปญ เทศกาลน้ำบุญอมตูก ถูกจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการสิ้นสุดของฤดูฝน รวมถึงการเปลี่ยนทิศทางของน้ำในโตนเลสาบ นอกจากนี้ภายในงานเทศากาลน้ำบุญอมตูก ยังมีการแข่งขันพายเรือ ที่มีความเป็นมายาวนานกว่าพันปี เพื่อระลึกถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรขะแมร์โบราณ

เทศกาลอังกอร์

เทศกาลที่นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมการแสดงที่งดงาม อ่อนช้อย ของกัมพูชา นำเสนอเรื่องราวในวรรคดีโบราณต่างๆ ภายพื้นที่นครวัด เป็นเทศกาลที่จะมีศิลปินจากทั่วเอเชียเข้ามาร่วมในเทศกาลนี้

อาหาร

1.อาม็อก (Amok)

หรือเรียกเต็มว่า อาม็อกเตร็ย อาหารประจำชาติของกัมพูชา เป็นอาหารคาวยอดฮิตที่ต้องชิมเมื่อไปเที่ยวทัวร์กัมพูชา อาม็อกคือการนำเนื้อปลา คลุกเคล้ากับเครื่องแกง กะทิ แล้วนำไปนึ่งให้สุกในกระทงใบตอง พูดง่ายๆว่าคล้ายกับห่อหมกบ้านเรานั่นเอง นอกจากเนื้อปลา ก็สามารถใช้เนื้ออื่นๆอย่าง เนื้อหมู หรือเนื้อไก่ก็ได้เช่นกัน

2. กุยเตียว

หรือทีบ้านเราเรียกว่าก๋วยเตี๋ยว กุยเตียวก็คือ ก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปหมู ซึ่งกุยเตียวนั้นเป็นอาหารเช้าที่ได้รับความนิยมมาก ว่ากันว่าเมนูกุยเตียวนั้นได้รับอิทธิพลมาจากจีน ส่วนประกอบของกุยเตียวก็คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวบ้านเราก็คือ เนื้อหมู หมูสับ เลือดหมูก้อน เครื่องในหมู ถั่วงอก ผักกาดหอม กระเทียมเจียว โดยในแต่ละพื้นที่จะมีการทำกุยเตียวที่แตกต่างกัน

4.ฬกฬัก (Lok Lak)

ฬกฬัก อ่านออกเสียงว่า ลก-ลัก อาหารกัมพูชาที่ได้รับอิทธิพลมาในช่วงฝรั่งเศสปกครองเวียดนาม จากนั้นนก็ถูกเผยแพร่มายังกัมพูชา ฬกฬัก เป็นเมนูเนื้อวัวที่ถูกแร่เป็นชิ้นบางๆผัดกับหอมแดง ปรุงด้วยซอสมะเขือเทศ พริกไทยดำ และน้ำมะนาว ทานคู่กับผักกาดหอมและแตงกวา ซึ่งยังมีการดัดแปลงสูตรเพิ่มเติม ด้วยการใส่มันฝรั่งและไข่ดาวเพิ่มลงไป เรียกว่า ฬกฬักอเมริกัน