แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โครเอเชีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โครเอเชียทั้งหมด

ทัวร์โครเอเชีย ซาเกร็บ ซาดาร์ โอพาเทีย 7 วัน 4 คืน อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมืองดูบรอฟนิก บิน Qatar Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 12231
ทัวร์โครเอเชีย - โครเอเชีย
7 วัน 4 คืน
Qatar Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
รถรางซาเกรบ
รถรางซาเกรบ
รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล
อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่
ล่องเรือทะเลสาบ Jezero Kozjak
ล่องเรือทะเลสาบ Jezero Kozjak
ฟาร์มหอยนางรมเมืองสตอน
ฟาร์มหอยนางรมเมืองสตอน
กระเช้าไฟฟ้าดูบรอฟนิค
กระเช้าไฟฟ้าดูบรอฟนิค
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 36 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 6500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0

เมืองสวยทุกเมืองที่เที่ยวที่พักสะอาดแต่อยากให้เพิ่มเวลาเที่ยวอีกสัก1วันเผื่อช็อปด้วยคะ