แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์บรูไน อินโดนีเซีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์บรูไน อินโดนีเซียทั้งหมด

ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน 5 วัน 4 คืน เกาะนูซาปนีดา หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ บิน Royal Brunei Airlines

ทั่วไป
รหัส 12900
ทัวร์อินโดนีเซีย - บรูไน อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
Royal Brunei Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ (กัมปงไอเยอร์)
ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ (กัมปงไอเยอร์)
Angel Billabong
Angel Billabong
วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)
วัดอุลัน ดานู (วัดเบราตาน)
วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต)
วัดทานาห์ลอต (ปุราทานาห์ลอต)
เกาะนูซาเปอนีดา
เกาะนูซาเปอนีดา
หาด Klingking
หาด Klingking
Broken Beach
Broken Beach
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน