ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า บิน Thai AirAsia X

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14128
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Garinko II
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Garinko II
ลานหิมะชิคิไซโนะโอกะ
ลานหิมะชิคิไซโนะโอกะ
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
คลองโอตารุ
คลองโอตารุ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
การบริหารจัดการเวลา
3.5
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0
ศรัญญา ว.

มีพาเข้าร้านค้า1 ร้านที่ไม่มีในโปรแกรม เลยทำทำให้ไปกินเวลาเที่ยวอีกที่(คลองโอตารุ) และทำให้ไม่มีเวลาทานอาหารเที่ยงและอดไป1มื้อ ไกด์ก็ถึงมีอายุ แต่ก็ทำหน้าได้ดีค่ะ ดูแลลูกทัวร์เป็นอย่างดี... อ่านเพิ่ม

ทัวร์ที่คล้ายกัน