ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6 วัน 4 คืน คิโรโระสกีรีสอร์ท นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน บิน Nokscoot

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 14428
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
8 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ทะเลสาบโทยะ
ทะเลสาบโทยะ
ภูเขาไฟอุสุซาน
ภูเขาไฟอุสุซาน
คิโรโระ สกีรีสอร์ท
คิโรโระ สกีรีสอร์ท
คลองโอตารุ
คลองโอตารุ
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
หุบเขาเดือดจิโกะคุดานิ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน