แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเปทั้งหมด

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซาน บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 14432
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน ไทจง ไทเป
4 วัน 3 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
รถไฟอุทยานอาลีซาน
รถไฟอุทยานอาลีซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
อุทยานเย่หลิว
อุทยานเย่หลิว
รายละเอียดทัวร์
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน