แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อเมริกา แคนาดา

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์อเมริกา แคนาดาทั้งหมด

ทัวร์อเมริกา แคนาดา 12 วัน 8 คืน น้ำตกไนแองการ่า วิหารนอร์ธเทอดามแห่งมอลทรีออล บิน Qatar Airways

ทั่วไป
รหัส 14558
ทัวร์สหรัฐอเมริกา - อเมริกา แคนาดา
12 วัน 8 คืน
Qatar Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
22 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
8 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
วิหารนอร์ธเทอดาม
วิหารนอร์ธเทอดาม
หอคอยซีเอ็น
หอคอยซีเอ็น
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)
เทเบิ้ลร๊อค
เทเบิ้ลร๊อค
เทพีเสรีภาพ
เทพีเสรีภาพ
ตึกเอ็มไพร์สเตท
ตึกเอ็มไพร์สเตท
ล่องเรือพันเกาะ
ล่องเรือพันเกาะ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1200 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 8500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน