ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซีแอตเติล ลอสแองเจลีส 11 วัน 8 คืน อุทยานเยลโล่สโตน ชมเมาท์รัชมอร์ บิน Cathay Pacific Airways

ทั่วไป
รหัส 14882
ทัวร์สหรัฐอเมริกา - อเมริกาตะวันตก
11 วัน 8 คืน
มิ.ย.
Cathay Pacific Airways
Cathay Pacific Airways
เริ่มต้น 129,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
23 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
8 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน
อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน
อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน
อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน
อนุสรณ์สถานเมาท์รัชมอร์
อนุสรณ์สถานเมาท์รัชมอร์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1100 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 8500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน