ทัวร์ยุโรปตะวันตก ฝรั่งเศส สวิส อิตาลี 7 วัน 4 คืน โบสถ์ดูโอโม่ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 15177
ทัวร์ยุโรป - อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
7 วัน 4 คืน
Emirates Airline
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิร์น ชาเปล บริดจ์)
กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์
กระเช้าไฟฟ้าโรแตร์
ล่องเรือบาโตมูซ
ล่องเรือบาโตมูซ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1.75 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4900 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน