ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน 7 วัน 4 คืน สโตนเฮ้นจ์ หมู่บ้านไบบิวรี่ เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ บิน Royal Brunei Airlines

ทั่วไป
รหัส 15376
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ
7 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
มิ.ย.
Royal Brunei Airlines
Royal Brunei Airlines
เริ่มต้น 36,888
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
หมู่บ้านไบบิวรี
หมู่บ้านไบบิวรี
โบสถ์เซนต์แมรี่เรดคลิฟฟ์
โบสถ์เซนต์แมรี่เรดคลิฟฟ์
สโตนเฮ้นจ์
สโตนเฮ้นจ์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
Vat 7%
ประกันอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 GBP
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 6500 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน