ทัวร์มาเก๊า ซัวเถา 5 วัน 3 คืน เดอะเวเนเชียนมาเก๊า นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ บิน Air Macau

ทั่วไป
รหัส 15599
ทัวร์จีน - มาเก๊า ซัวเถา
5 วัน 3 คืน
มิ.ย.
Air Macau
Air Macau
เริ่มต้น 13,899
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า
เดอะ เวเนเชียน มาเก๊า
ศาลเฮียงบูซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ)
ศาลเฮียงบูซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ)
สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1650 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)