ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน โบสถ์เซนต์ปอล สวนน้ำและสวนสนุกฉางหลง บิน Air Macau

ทั่วไป
รหัส 15665
ทัวร์จีน - มาเก๊า จูไห่
3 วัน 2 คืน
มิ.ย.
Air Macau
Air Macau
เริ่มต้น 10,899
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
4 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
วิหารเซนต์ปอล
วิหารเซนต์ปอล
สวนน้ำฉางหลงจูไห่
สวนน้ำฉางหลงจูไห่
วัดผู่โถวซื่อ
วัดผู่โถวซื่อ
หวีหนี่ (จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล)
หวีหนี่ (จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1650 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)