ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 6 วัน 4 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ เมืองถ้ำอัพลีสต์ซีคห์ ป้อมนาริคาล่า บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 15702
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
6 วัน 4 คืน
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
เมืองถ้ำอุพลิสชิเค่
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
ป้อมอันนานูรี
ป้อมอันนานูรี
ป้อมนาริคาล่า
ป้อมนาริคาล่า
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 60 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน