ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมมารีน่าเบย์แซนด์ บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 15761
ทัวร์สิงคโปร์ - สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
มีวันอิสระ
มิ.ย.
Thai Lion Air
Thai Lion Air
เริ่มต้น 13,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
มารีน่า เบย์ แซนด์
มารีน่า เบย์ แซนด์
สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์
สวนการ์เด้นบายเดอะเบย์
นํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง
นํ้าพุแห่งความมั่งคั่ง
เมอร์ไลอ้อน
เมอร์ไลอ้อน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)

ทัวร์ที่คล้ายกัน