แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ทั้งหมด

ทัวร์บรูไน ฟิลิปปินส์ 5 วัน 4 คืน มัสยิดทองคำ ชมวิวภูเขาตาอัล บิน Royal Brunei Airlines

ทั่วไป
รหัส 15775
ทัวร์บรูไน - บรูไน ฟิลิปปินส์
5 วัน 4 คืน
Royal Brunei Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
People’s Park in the Sky
People’s Park in the Sky
ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ (กัมปงไอเยอร์)
ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ (กัมปงไอเยอร์)
มัสยิดทองคำ
มัสยิดทองคำ
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 25 USD
ค่าประกันสุขภาพ