แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์สเปน โปรตุเกส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์สเปน โปรตุเกสทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส สเปน 10 วัน 7 คืน พระราชวังหลวงมาดริด โบสถ์ซากราดาแฟมิเลีย บิน Turkish Airlines

ทั่วไป
รหัส 15793
ทัวร์ยุโรป - สเปน โปรตุเกส
10 วัน 7 คืน
Turkish Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
22 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย
โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย
พระราชวังหลวงสเปน
พระราชวังหลวงสเปน
พระราชวังแห่งชาติเปนา
พระราชวังแห่งชาติเปนา
มหาวิหารเจอโร นิโม
มหาวิหารเจอโร นิโม
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 30 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท