แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โอกินาว่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โอกินาว่าทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า 4 วัน 2 คืน หน้าผามันซาโมะ ล่องเรือท้องกระจก จูราอุมิอควาเรียม บิน PEACH AIRLINES

ทั่วไป
รหัส 15900
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอกินาว่า
4 วัน 2 คืน
PEACH AIRLINES
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ
หน้าผามันซาโมะ
หน้าผามันซาโมะ
ล่องเรือท้องกระจกโอกินาว่า
ล่องเรือท้องกระจกโอกินาว่า
สวนโอกินาว่าเวิลด์
สวนโอกินาว่าเวิลด์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 5000 JPY
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.6 / 5
ดีมาก
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

เป็นทริปที่คุ้มค่า okinawa ไปแล้ว ชอบมาก นั่งเครื่องไม่ไกล มีครบทุกความดีงามตามสไตล์ญี่ปุ่น