แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์นาโกย่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์นาโกย่าทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า 6 วัน 4 คืน วัดโอสุคันนอน เจแปนแอลป์ โออิชิปาร์ค บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 16008
ทัวร์ญี่ปุ่น - นาโกย่า
6 วัน 4 คืน
Thai AirAsia X
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
วัดโอสุคันนอน
วัดโอสุคันนอน
ยูกิโนะ โอทานิ
ยูกิโนะ โอทานิ
เจแปนแอลป์
เจแปนแอลป์
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
สวนดอกไม้ฮามามัตสึ
สวนดอกไม้ฮามามัตสึ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1700 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน