ทัวร์อินเดีย เดลลี เลห์ลาดัก 8 วัน 6 คืน ทัชมาฮาล นูบร้าวัลเลย์ ทะเลสาบแปงกอง บิน Nokscoot

ทัวร์ The Unseen
รหัส 16143
ทัวร์อินเดีย - อินเดีย แคชเมียร์
8 วัน 6 คืน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
Nokscoot
Nokscoot
เริ่มต้น 32,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทัวร์ The Unseen
สไตล์การเที่ยว
18 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ป้อมอักรา
ป้อมอักรา
ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล
ทะเลสาบแปงกอง
ทะเลสาบแปงกอง
นูบร้าวัลเลย์
นูบร้าวัลเลย์
พระราชวังเลห์
พระราชวังเลห์
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1800 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน